SamSam
Sợ mấy bố tiêu chuẩn kép thật, những năm Cr7 được bóng vàng thì 100 nhà báo công tâm. Những năm M10 được bóng vàng là do 100 nhà báo đó bị mua chuộc VL thật sự - 124 ngày trước
1038 người quan tâm
10683 bình luận
4411 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết