ntmj27
Giờ giả sử ông nước ngoài thắng vụ đấu giá, chắc từ Bộ trưởng đến CĐM cũng sẽ nói khác ngay

Mà ông nước ngoài trả thấp hơn có 3% thôi
- 2 năm trước
409 người quan tâm
4028 bình luận
894 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết