Tocluc
"Một nền văn minh tiên phong cần những cá nhân có thiên hướng độc lập, xông xáo và cứng cỏi. Nhưng ngược lại nền văn minh công nghiệp thành thị cần những người hoà động và hợp tác để làm việc nhóm." - 6 năm trước
382 người quan tâm
681 bình luận
223 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết