SamSam
Sợ mấy bố tiêu chuẩn kép thật, những năm Cr7 được bóng vàng thì 100 nhà báo công tâm. Những năm M10 được bóng vàng là do 100 nhà báo đó bị mua chuộc VL thật sự - 27 ngày trước
1034 người quan tâm
10607 bình luận
4384 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết