BoKua
“Dad, if the “Del” button on your keyboard was broken, what would you do?”

“Uhm, I would use the virtual keyboard.”

“Why you guys take it so complicated? My friends when asked some said they would borrow the keyboard from their mom or dad. Some would us
- 2 năm trước
284 người quan tâm
2534 bình luận
381 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa katanohaBoKua

katanoha 7 năm trước
Bác với bác hongtuc_danang khi nào đi Bé Mặn hú thằng em đi với được không ạ. Skype e hakhiem91 bác sẵn lòng thì add em cho vui :-)
BoKua 7 năm trước
Okie, nhưng chắc còn lâu đấy, hay hai bác cứ giao lưu trước đi :-)
Website liên kết