AvanSutoLatsu
Game Clash Royale, bỏ từ hồi nó update Level 14, hôm nay vào reddit định xem meme thì thấy chúng nó đòi tẩy chay ầm ầm. Update mới trước đó mở level 15, giờ giảm mạnh giá trị gói pass, thêm và gói pass kim cương - 4 ngày trước
260 người quan tâm
7684 bình luận
209 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết