Loan tin

Do u know where r u going to ?

12 năm trước · Bình luận

`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' said Alice

`That depends a good deal on where you want to get to,' said
the Cheshire Cat.

`I don't much care where--' said Alice.

`Then it doesn't matter which way you...

Loan tin

Life is too short...

12 năm trước · 4 bình luận

Life's too short to hide under an umbrella during a summer shower.
Life's too short to walk side by side without holding hands.
Life's too short to answer "How are you?" with "Busy".
Life's too short to let "express lane" describe your life.
Life's too...

Loan tin

Không còn mùa thu...

12 năm trước · 1 bình luận

Sớm tinh sương thèm cái cảm giác được thả bước trên những
con phố đổ dài sắc nắng mật ong. Chợt xao lòng cảm nhận bước chân xa của mùa gần
tới, bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang xoay tròn trong
điệu valse của ngọn gió giao mùa…

Chiều tháng...

Loan tin

Vĩnh biệt Steve Jobs :(((

12 năm trước · 3 bình luận

Steve Jobs có 1 câu nói nổi tiếng về cái chết, một câu mà mình rất thích:

“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is...

Loan tin

Đừng...

12 năm trước · 1 bình luận

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.Đừng
lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn

Loan tin

Ước mơ...

12 năm trước · Bình luận

'Có những ước mơ sẽ chỉ là ước mơ dù ta nỗ lực đến đâu. Nhưng nhờ nó, ta mạnh mẽ, yêu cuộc sống và biết cố gắng hơn từng ngày'.