Loan tin

Những người tôi đã gặp

6 năm trước · Bình luận

1. Thằng dở hơi
Gọi nó là thằng dở hơi vì nó tốt với bất kì ai. Đúng với tính cách của một thằng cài win dạo. Ai nhờ là nó tới, ai hỏi là nó trả lời, trả lời không hiểu thì nó làm thay. Với tính cách nhạc nào cũng nhảy như vậy, khối đứa “tận dụng” nó. Đương nhiên, trong thời buổi này, tội gì...

Loan tin

game hay

13 năm trước · Bình luận

http://www.maniacworld.com/maze-game.swf

Loan tin

Câu này của Krad, chuẩn thật:D

13 năm trước · Bình luận

Lúc trước ta tưởng nàng đến từ thiên đường, giờ ta mới biết thực ra nàng bị tống cổ khỏi thiên đường.