Loan tin

Thiểu số và đa số

12 năm trước · 11 bình luận

Chẳng có chiến thắng của phe "ngu" hay thất bại của phe "tự do sáng tạo" nào cả, xã hội này chỉ có 2 phe thôi.Nói theo ngôn ngữ pháp luật, một nhà nước dân sự và thượng tôn pháp luật thật sự là một nhà nước có thể bảo vệ được thiểu số, cho dù thiểu số đó, dù tốt hay xấu, có đi ngược với đa số...

Loan tin

Nhân trường hợp trai Hàn bạo dâm

12 năm trước · 9 bình luận

1. Đừng tưởng trai không có tài. Xời, tài mà chi? Là trai không cần xài đến nữa.
2. Tài năng mần chi, seriously? Bí quyết có 3 chữ: Khổ dũa, khổ dũa và khổ dũa.
3. Đừng tưởng trai không có lý tưởng. Lý tưởng của trai được biến thành thứ productive hơn là khoái cảm bạo lực khi thấy dân...

Loan tin

Bản quyền

12 năm trước · 8 bình luận

Theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 mục 1 điều 20 quy định:Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:a) Làm tác phẩm phái sinh;b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;c) Sao chép tác phẩm;d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện...

Loan tin

Japan

12 năm trước · Bình luận

Ai kêu vô cảm mình chịu, nhưng Nhật Bản như quả trứng vàng mới của truyền thông và thói đời herd mentality bắt đầu khiến mình thiệt sự hết sức ngứa ngáy.
Ai quan tâm thằng nhà giàu vừa cháy nhà vẫn cho tiền thằng hàng xóm bên trái? Ai quan tâm thằng hàng xóm bên phải quyên tiền cho tổ dân phố...