Loan tin

Quyết đấu với tâm không!

7 năm trước · Bình luận

 Trích đoạn truyện ngắn "Tu Bụi" của nhà văn Trần Kiêm Đoàn. Đây là lý do mãi mãi trí tuệ nhân tạo hay máy móc không bao giờ chiến thắng con người cho dù hiện đại hay tiến hóa đến thế nào đi nữa.
Trí Hải ngồi sâu giữa bóng tối chạng vạng cho đến khi trăng lên. Gã tiều phu và con trăng mùa...

Loan tin

Bàn về chuyện ăn uống, ăn thế nào cho tốt và có lợi cho sức khỏe

8 năm trước · Bình luận

Bàn về chuyện ăn uống, ăn thế nào cho tốt và có lợi cho sức khỏe

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Buddha đã giảng rõ điều này trong Vi Diệu Pháp cũng như các bài Kinh khác. Sức khỏe, sắc thân con người (Rūpasamutthāna) bị chi phối bởi 4 yếu tố sau:1) Sắc do vật...

Loan tin

[AMA] Chia sẻ về Đạo Phật

8 năm trước · Bình luận

Em nghiên cứu Đạo Phật cũng lâu, bắt đầu từ 2006, cũng bắt đầu từ đọc sách, sau đó thì đi đến các chùa hỏi các Sư, sau đó thì đi ra nước ngoài tìm Thầy, nghe nói ở đâu có Thầy giỏi, vị Sư chân tu, giới hạnh, thì em tìm đến, nên kiến thức em thu được cũng có thể tạm gọi là có thể chia sẻ ở mức cơ...