Loan tin

Thống kê thành viên linkhay 12/05/2015

8 năm trước · Bình luận

Mời xem tại: http://bit.ly/1zYdjX7 
Crawl theo đơn hàng một chầu cafe của bác @cuong205aSo với thống kê cách đây 3 năm của @coaibiet thì 

1. Không có thêm bi tím hay bi xanh dương nào mới2. Chỉ còn vài bi tím huyền thoại còn hoạt động, bi xanh dương cũng rứa3. Sự cố...