Loan tin

Còn không sự riêng tư khi mình online và sài đồ công nghệ ??? :(

13 năm trước · Bình luận

Hình như càng ngày mình càng thích thú với sự "bành trướng" của giới
công nghệ bao nhiêu thì hình như mình càng ngày càng sợ các bác công
nghệ bấy nhiêu.Tự hỏi không rõ sau này mình còn chút riêng tư nào không nhỉ? nếu
các bác công nghệ cứ phát triển...