Loan tin

A token

12 năm trước · 2 bình luận


Bạn, Only Yesterday và ở nhà một mình sợ trộm chết khiếp

from


http://thuylvp.wordpress.com

Một ngày mà viết tới hai cái blog, kể cũng hơi nhiều. Nhưng...

Loan tin

Trả tag cho Bree ^,..,^

12 năm trước · 5 bình luận

Không ai bị tag ở đây phải trả tag hết nhé!

Step 1 : Look…

1.    
Họ tên của bạn : Nguyễn Hữu Tuấn


2.    
Biệt danh: Tuấn Sum, Tuấn Béo, Tuấn June :D


3.    
Ngày sinh: 17/10 - Libra