Loan tin

Nguyên tắc tranh luận

6 năm trước · Bình luận

1. Chỉ tranh luận về quan điểm, ko nhận xét về người đưa ra quan điểm! 2. Bất đồng quan điểm trong tranh luận vui vẻ dẫn đến bực mình thì ngừng tranh luận! 3. Tranh luận xong có tiếp thu quan điểm của người khác không là quyền cá nhân.4. Tranh luận không có thắng hay thua! Hãy vui vẻ khi...