Loan tin

Thay đổi để hùng cường

8 năm trước · Bình luận

Chúng ta trở lại với con đường duy nhất đúng để tìm đường phát triển
cho quốc gia: Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh - Tôn chỉ của nhà
tư tưởng lớn Phan Châu Trinh, phát động từ năm 1906 với phong trào Duy
Tân ở Việt Nam. Con đường để chấn hưng dân trí không dễ dàng,...

Loan tin

Vận động bình chọn

8 năm trước · Bình luận

Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Phi Thanh Vân là người có dung mạo bình thường nhưng cô đã đứng ra nói mọi người rằng: “Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, ‘hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn...