Loan tin

Intelligence & Clearness. More Pleasure, more ignorance

6 năm trước · Bình luận

Chịu không biết tiếng Việt nên dịch là gì nên cứ tiếng Anh mà phang, cho dễ hiểu.
Why does one need to be an intelligent person to engage in this practice? Intelligence differs from cleverness. Someone who is clever may succeed in doing things in this way or that, using sneaky tricks, but that...

Loan tin

Trò lừa vĩ đại

7 năm trước · Bình luận

Con người tin vào những bằng chứng về cá nhân mình: "Tôi là độc nhất, riêng biệt" 
Nhưng nếu mạnh dạn kiểm tra lại những bằng chứng ấy, ta sẽ thấy các bằng chứng này phụ thuộc hoàn toàn vào một bộ sưu tầm vô tận về những thứ được dựng lên để chống đỡ như: họ tên, tiểu sử, vợ con, gia đình,...

Loan tin

NGỘ - Tân Thiếu lâm tự

7 năm trước · Bình luận

Tâm
bao la sinh ra giới hạn vô cùng của hạnh phúc
Giới
hạn vô cùng sinh ra những kết nối yêu thương
Cớ
sao người đời chỉ nhìn mà không thấy?
Bị
gò bó bởi quy luật vuông tròn
Nhận
ra, thức tỉnh, thông suốt và cam tâm tình nguyện
 
Buông