Loan tin

Một bài viết hay

13 năm trước · Bình luận

Xét về mặt địa lý, phong tục tập quán, chất giọng thì Bắc-Trung-Nam hiển nhiên khác nhau. Tuy nhiên, trong khoảng vài chục năm gần đây, ta lại thấy chủ yếu là sự phân biệt Bắc-Nam, chứ không phải là B-T-N.Thực chất thì sự khác biệt B-N đã giảm đáng kể từ phong trào di...