Avatar's Mr_TK

Ghi chép của Mr_TK

Nguyên tắc tranh luận

1. Chỉ tranh luận về quan điểm, ko nhận xét về người đưa ra quan điểm! 
2. Bất đồng quan điểm trong tranh luận vui vẻ dẫn đến bực mình thì ngừng tranh luận! 
3. Tranh luận xong có tiếp thu quan điểm của người khác không là quyền cá nhân.
4. Tranh luận không có thắng hay thua! Hãy vui vẻ khi được tranh luận vì mỗi lần tranh luận là 1 lần biết thêm các quan điểm khác về cùng 1 vấn đề! 
Chốt lại lần nữa: Sai lầm lớn nhất của tranh luận là tấn công cá nhân! 
2535 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết