Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Điển xưa tích cũ - nguồn gốc cụ Nguyễn Trãi - câu chuyện ăn cơm trước kẻng

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư / Quyển VIII: Trần - Hồ

[Trần] Nguyên Đán có hai người con gái, con trưởng tên là Thái, con thứ tên là Thai, sai nho sinh đem văn học dạy cho hai người.

Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Ứng Long. Thái có thai, Ứng Long bỏ trốn.

Đến ngày Thái đẻ, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi rồi. Nguyên Đán nói:

"Vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế, vị tất không phải là phúc".

Bèn cho gọi hai chàng về bảo rằng:

"Người xưa cũng đã có chuyện này. [Các ngươi] không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như hay sao. Nếu [các ngươi] làm được như Tương Như, truyền lại danh tiếng cho đời sau thì đó là điều mong muốn của ta".

Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học hành. Đến khi thi, cả hai đều đỗ. Thượng hoàng nói:

"Bọn chúng có vợ giàu sang, như thế là kẻ dưới mà dám phạm thượng, bỏ không dùng".

Sau Hán Anh làm quan đến chức Chuyển vận. Ứng Long đến nhà Hồ được cất nhắc sử dụng, đổi tên là Phi Khanh (Phi Khanh sinh ra [Nguyễn] Trãi, cũng đỗ thái học sinh).

Lời bình: Thời Hán, Trác Văn Quân mê ngón đàn của Tư Mã Tương Như mà bỏ nhà theo ông, ăn cơm trước kẻng. Trần Nguyên Đán cũng tính tình hào sảng, cởi mở, dẫn tích cũ của Tư Mã Tương Như để gọi Nguyễn Phi Khanh về, không những không trách mắng mà còn gả con gái cho, sau này sinh ra Nguyễn Trãi. Nếu Trần Nguyên Đán quá coi trọng mà gọt đầu bôi vôi con gái, lại chém đầu Nguyễn Phi Khanh, thì làm sao có cụ Trãi sau này.

Đây có thể xem là vụ ăn cơm trước kẻng đầu tiên được ghi chép trong sử Việt, và cũng là minh chứng cho việc mất trinh cũng có thể là việc tốt vậy.

2462 ngày trước · Bình luận · Loan tin
Angle_RaiKa , annt4 người nữa
·  

3 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết