Avatar's Bazoda

Ghi chép của Bazoda

Đừng lãng phí một phút giây nào của cuộc đời mình :)

Có hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4x4=16
- 1 người nói: 4x4=69

Cãi nhau mãi mà không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe xong câu chuyện, vị quan phán:
- Thằng 4x4=69 được về, còn thằng 4x4=16 lôi hắn ra đánh 50 gậy.

Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này ấm ức, không phục, liền trình lại với quan:
- "Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?"
- "Mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó làm gì, vì đó là "chân lý" rồi. Cái tội của mày là phí thời gian với những thằng lãi nhãi, bướng bỉnh, cứng đầu và làm mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, để xã hội sẽ dạy cho nó những bài học thích đáng, mày có nói lý lẽ cỡ nào nó cũng không nghe đâu."

-st-
2863 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

3 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết