Avatar's manu_mapu

Ghi chép của manu_mapu

Nhật ký tự học tiếng Anh

Ngày 12/04 - 30 phút
Link luyện đọc bảng chữ cái: https://www.youtube.com/watch?v=J0nUaCyj1G8 
Link khẩu hình miệng: https://youtu.be/b08tyfNfL7M (đặt lịch cho bài kế tiếp)
Link cách học từ vựng (đặt lịch cho 14/4) https://www.youtube.com/watch?v=Bir6me2ANvM 
Cách đọc 3000 từ phổ biến: https://www.youtube.com/watch?v=03qBkslZhKs
Đã hoàn tất
Ngày 13/04 - 30 phút
Hoàn thành 10 từ trong bảng 3000 từ  đọc chuẩn 9 từ, còn 1 từ: above - google translate ko nhận
2880 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Bazoda , chuvantai2 người nữa
hungskate
123nono
13 năm trước· Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước · Trả lời
hungskate
123nono
13 năm trước · Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước · Trả lời
hungskate
123nono
13 năm trước · Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước · Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết