Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Trích tác phẩm Sa Mạc Trắng nổi tiếng của văn học Irac

"Anh cán bộ ở trong hang núi lúc bấy giờ là anh Hassan. Từ ngày bọn Mỹ - Nato tới Mosul này, không bữa nào chúng không đi lùng, không đêm nào chó và súng của chúng không sủa vang cả bãi cát. Nhưng dân làng Mosul vẫn tự hào: năm năm, chưa hề có một cán bộ bị giặc bắt hay giết trong sa mạc làng này. Lúc đầu thanh niên đi nuôi và gác cho cán bộ. Mỹ - Nato biết được, nó bắt thanh niên, nó treo cổ anh Hamid lên cây vả đầu làng. - Ai nuôi IS thì coi đó! Rồi nó cấm thanh niên đi sa mạc. Bà già, ông già thay thanh niên đi nuôi cán bộ. Nó lại biết. Nó giết bà Asbah, chặt đầu cột tóc treo đầu súng. Sau cùng đến lũ trẻ thay ông già, bà già. Trong đám đó, hăng nhất có Ali và Baahir. Hễ Ali đi rẫy thì Baahir đi với cán bộ. Hễ Baahir ở nhà giữ con Faqa cho mẹ thì Ali đi. Cũng có bữa cả hai đứa cùng đi. Để cán bộ ngủ một mình trong hang núi ban đêm, bụng dạ không yên được. Lỡ giặc lùng, ai dẫn cán bộ chạy. Anh Hassan hỏi: - Các em không sợ giặc bắt à? Nó giết như anh Hamid, như bà Asbah đó. Ali đang nằm trong lòng anh Hassan, ngồi dậy, tung tấm dồ ra: - Cụ Saddah nói: cán bộ là IS, IS còn, núi nước này còn."

(From Vincente Valentino's Facebook)

3179 ngày trước · Bình luận · Loan tin
annt , thuy0092 người nữa
·  

14 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết