Avatar's signoreV

Ghi chép của signoreV

Thư bộ trưởng giáo dục pháp gửi các thầy cô giáo sau vụ khủng bố.

Thư bộ trưởng giáo dục pháp gửi các thầy cô giáo sau vụ khủng bố.

Kính gửi các thầy cô giáo,
Vụ khủng bố tại tòa soạn báo Charlies Hebdo đã chạm đến trái tim của nền Cộng Hòa chúng ta.
Giá trị cốt lõi nhất của nền Cộng Hòa đã bị tổn hại. Tự do báo chí là căn bản cho tất cả các quyền tự do khác của con người.
Sự tự do về tư tưởng cũng như sự tôn trọng các ý kiến khác biệt là những nguyên tắc cơ bản để chúng ta cùng nhau sống dưới chế độ Cộng Hòa này.
Nhà trường có trách nhiệm truyền đạt các giá trị và các nguyên tắc đó. Ngay từ khi mới ra đời, nền cộng hòa đã giao phó cho nhà trường nghĩa vụ đào tạo các công dân tương lai và chuyển tải các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái & vô thần.
Tại thời điểm cả đất nước đang đoàn kết, đối mặt với thử thách khó khăn, hơn bao giờ hết, nhà trường phải là nơi khơi nguồn cho các lý tưởng của nền cộng hòa chúng ta.
Tôi kêu gọi các thầy cô giáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tự do ngôn luận tại trường học, chúng tôi có sẵn các nguồn lực sư phạm để hỗ trợ các thầy cô nếu các thầy cô có yêu cầu.
Tôi xin chân thành cám ơn sự tham gia của của các thầy cô trong công cuộc này và tôi xin đảm bảo sự hậu thuẫn toàn diện của tôi đối với nhiệm vụ này.
Bộ trưởng giáo dục Najat Vallaud-Belkacem đã ký."

(Phạm Hà dịch)
3254 ngày trước · Bình luận · Loan tin
railsguy , Nova3 người nữa
·  

3 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết