Avatar's springsmile85

Ghi chép của springsmile85

Do u know where r u going to ?

`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' said Alice

`That depends a good deal on where you want to get to,' said
the Cheshire Cat.

`I don't much care where--' said Alice.

`Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat.

`--so long as I get SOMEWHERE,' Alice added as an explanation.

`Oh, you're sure to do that,' said the Cat, `if you only walk
long enough.'

*****************

- Alice hỏi: " Bạn có thể cho tôi biết, từ chỗ này, tiếp theo tôi sẽ phải đi theo con đường nào?"

- Mèo Cheshire trả lời: " Vậy còn phải tùy thuộc vào bạn muốn đi đường nào"

- Đi đâu không phải là vấn đề

- Nếu như vậy thì, dù đi theo hướng nào cũng không phải là vấn đề lớn

- Bởi vì tôi muốn đến đích tại một nơi nào đó

- Chắc chắn không sai, bạn sẽ đến đích tại một nơi nào đó. Chỉ cần bạn chịu đi đến điểm tận cùng...


4436 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lylienket
Website liên kết