Avatar's goldensea80

Ghi chép của goldensea80

Suy nghĩ vặt vãnh, lảm nhảm về CNXH, CNTB

Nhân đọc các bài phê phán trên linkhay
1. CNTB và CNXH Khác nhau ở cách thức phân chia quyền sở hữu tư liệu sản xuất và phân phối của cải đến người dân

2. Đặc tính Dân chủ hay không dân chủ không phải thuộc tính của CNTB hay CNXH, mà là một mô hình, một thể chế cụ thể

3. Một phản biện hay được sử dụng của những người chống CNXH "CNXH nói mọi người đều bình đẳng, nhưng nghèo bình đẳng". Phản biện dựa trên sự thất bại của nền kinh tế các mô hình CNXH. Lý do tại sao? Do phương thức quản lý yếu kém? Do bị cô lập về kinh tế, yếu kém về công nghệ?

4. Cho dù siêu cường XHCN có công nghệ và phương thức quản lý tương đương, hệ quả vẫn nghèo hơn một siêu cường tư bản. Lý do: của cải của một siêu cường TBCN không chỉ làm ra bởi dân nước này, mà từ rất nhiều các nước phụ thuộc.

5. Tại sao các siêu cường TBCN không đơn giản chuyển giao công nghệ cho các nước nghèo để các nước này có thể giàu có như họ? 

6. Hướng đi nào cho một nước nhược tiểu không có công nghệ hiện tại? a) TBCN: chấp nhận bất công xã hội nhưng được đầu tư công nghệ và chấp nhận làm thuê và làm giàu cho các siêu cường TBCN, tuy thế nếu dân tộc đó có tin thần tự cường và một chút may mắn, có thể chiếm lĩnh công nghệ và làm chủ - điều đang xảy ra với một số nước châu Á hiện nay. b) XNCH: sẽ bị cô lập về kinh tế, về công nghệ trong khi mô hình quản lý kinh tế và chính trị chưa hoàn hảo, dân trí chưa cao dẫn đến tham nhũng và bình đằng nghèo với đại bộ phận dân chúng? c) Giải pháp nào khác?

7. Aristarchus đề xuất mô hình Nhật tâm ra đời từ thế kỷ thứ 2 TCN, nhưng mô hình Địa tâm vẫn thống trị được coi là chân lý cho đến tận thế kỷ 16. Marx đề xuất mô hình CNXH từ thế kỷ 19 và hiện tại CNTB vẫn được coi là chân lý với đa số.
4296 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thund , hoangcuong7782 người nữa
vietbio
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
vietbio
123nono
13 năm trước· Trả lời
Thyssenka
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
vietbio
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết