Avatar's goldensea80

Ghi chép của goldensea80

Nhân dân - Nguyễn Khoa Điềm

Cúi mình trên đồng lúa

Lao lên các hỏa điểm chiến tranh

Lăn mình trong các cuộc xuống đường

Cặm cụi với sách vở


Họ là nhân dân thứ thiệt

Nhưng trên diễn đàn cao nhất nước

Có người nói nhân dân chưa đủ trí tuệ

Để hưởng luật biểu tình!


Tôi nghĩ mãi

Ai đã bầu ra ông nghị này nhỉ?

Sao lại sợ nhân dân biểu tình?

Không!


Sự sợ hãi không cứu được chúng ta

Mà chính là sự can đảm

Đi tới dân chủ.


Tháng 11/2011


Nguyễn Khoa Điềm

4318 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thund , hoangcuong7782 người nữa
Website liên kết