Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Quê hương (chế)

Tác giả: Đỗ Trung Quân (chế từ bài gốc Quê hương - Đỗ Trung Quân)

Quê hương làm gì có luật
Nên ta luồn lách mỗi ngày
Quê hương mình thường lách luật
Huề tiền lắm vụ hay hay
 
Quê hương là  cầu tre nhỏ
Cầu tre là đỡ lắm rồi
Còn hơn trẻ con chỗ nọ
Học về – nước – lũ – nó – trôi
 
Quê hương là con diều biếc
Dán diều bằng giấy xanh xanh
Ta bay lên tầng chót vót
Nhìn – dân – bầy – kiến – chạy – quanh
 
Quê hương là vàng bốn chín
Là hồng sổ đỏ vi la
Là oách như xuân tóc đỏ
Chỗ nào biệt thự cũng ta
 
Quê hương mỗi người chỉ một
Chỉ ngu mới một mà thôi
Nước trong hôm nào lộn xộn
Nước ngoài lại gặp ta thôi

[ làm tại cái vi la to bằng cái va li - Phú Nhuận - 3- 11-2011]

4409 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
Website liên kết