Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Vịnh ảnh Obama uống bia cùng người thất nghiệp

Ông Obama uống bia vỉa hè 
Ngồi bên những người lao động 
Một đĩa bim bim hay đậu phộng 
Tổng thống cùng nhâm nhi 
Có thể ông ấy mị dân 
Nhưng dám mị dân giữa đồng bào là vĩ đại 

Ở một quốc gia kia 
Có những người 
Không đi chợ cùng nhân dân 
Không ăn gạo trên cánh đồng nhân dân 
Không nằm bệnh viện nhân dân 
Không ăn thịt ở trang trại nhân dân 
Không uống sữa đàn bò nhân dân 
Không chịu cảnh mất điện cùng nhân dân 
Không tắc đường cùng nhân dân 
Con cái họ không học trường nhân dân 

Nhân dân là nơi người ta cái gì cũng có 
Không tiêu chuẩn không băn khoăn đắt rẻ 
Có nhân dân lo cả họ cả nhà… 

Obama Obama 
Ông đi ăn quán 
Ông uống bia vỉa hè 
Ông mang Tổng thống đến nhân dân 
Ông mang nhân dân vào dinh Tổng thống 
Có thể ông mị dân 
Nhưng mị dân giữa đồng bào là vĩ đại… 

17-10-2011 

4424 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi greenleaf8x
Website liên kết