Avatar's goldensea80

Ghi chép của goldensea80

Đúng quá!

‎"Trên Internet, các nội dung, thông tin, hình ảnh, câu nói... thường rất khó để tìm nguồn gốc. Hoặc ta cần cẩn trọng, xem xét, xác thực chúng từ rất nhiều nguồn"

- Mao Trạch Đông -
4361 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thund , hoangcuong778
Reddy
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết