Avatar's die_rui

Ghi chép của die_rui

Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông

Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn
4377 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
Website liên kết