Avatar's tintuc777

Ghi chép của tintuc777

Bị chặn gửi tin, bị chặn loan tin, giờ như người khuyết tật, hức :(

Đồng nghiệp mà chém nhau dữ quá. 
4583 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
xuanthucit
123nono
13 năm trước· Trả lời
friv4school
123nono
13 năm trước· Trả lời
tintuc777
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết