Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

Nhảm (3)

nhớ là trước đây bạn bè, bạn cũ, bạn bị mình ruồng bỏ, rất thích gọi tên mình.
"Vân Anh à.."
mình toàn hỏi ngắn: "sao"
bạn bảo: "chỉ muốn gọi tên mày thế thôi"
.
giờ, mọi người gọi mình Phiêu, Du Lam.
nhiều khi, mình đã quên mất ngày xưa mình thích được gọi tên thật như thế nào rồi.
4619 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Majin_Tensei8 người nữa
mr_zeroxxx
123nono
14 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
14 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
14 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
14 năm trước· Trả lời
cameraaa
123nono
14 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
14 năm trước· Trả lời
lampham
123nono
14 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
14 năm trước· Trả lời
cameraaa
123nono
14 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
14 năm trước· Trả lời
Quanph
123nono
14 năm trước· Trả lời
lampham
123nono
14 năm trước· Trả lời
Quanph
123nono
14 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
14 năm trước· Trả lời
cameraaa
123nono
14 năm trước· Trả lời
lampham
123nono
14 năm trước· Trả lời
Quanph
123nono
14 năm trước· Trả lời
phuonglam136
123nono
14 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
14 năm trước· Trả lời
phuonglam136
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết