Avatar's tran_tien

Ghi chép của tran_tien

Thằng Google bị loạn bộ đếm kết quả rồi =))

Đang check backlink tự nhiên hoảng vì thấy tự nhiên có 80000 backlink :|, nghi thằng Google dở chứng, check phát ra luôn, cu cậu đang hâm dở ở phần đếm result :)).

Thử chút : 

Có 4 kết quả mà cậu ấy bảo có 400,000 :))


Chưa đầy 2 trang mà kêu hơn triệu =))


Cái blog gùi ghẻ của mình cũng gần 1 triệu kết quả =))

4644 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
tran_tien
123nono
13 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
tran_tien
123nono
13 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
demen
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết