Avatar's toidq

Ghi chép của toidq

Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

4498 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết