Avatar's Hunter

Ghi chép của Hunter

Thể hiện yêu nước bằng việc không chơi các game xuất xứ từ TQ

Đa phần game online ở VN là nhập từ Khựa, ngoài tiền bỏ ra ban đầu 200 k$ - 500 k$ còn phải đưa cho nó 20% - 50% doanh thu (số liệu thu thập được). Như vậy, nguồn tiền anh em game thủ ta bỏ ra chảy sang TQ là rất lớn, theo một hình thức nào đó sẽ chuyển hóa thành súng đạn bắn ngư dân và hải quân mình. Có nên chăng anh em ta nên hô hào bài trừ các game có xuất xứ từ TQ??? Ai có sức ảnh hưởng trên nhiều kênh Internet thì tuyên truyền nhé. Đây là link vote http://linkhay.com/the-hien-yeu-nuoc-bang-viec-khong-choi-cac-game-xuat-xu-tu-tq/436725

4649 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi leanhthai071291 , KazRp22 người nữa
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
13 năm trước· Trả lời
Dep_La_Magazine
123nono
13 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
linkboy_iam
123nono
13 năm trước· Trả lời
Linkhayer194
123nono
13 năm trước· Trả lời
socdientu
123nono
13 năm trước· Trả lời
mylove_ht
123nono
13 năm trước· Trả lời
vinamilk14
123nono
13 năm trước· Trả lời
logan2610
123nono
13 năm trước· Trả lời
tintacspamer
123nono
13 năm trước· Trả lời
motbit
123nono
13 năm trước· Trả lời
sexyshop
123nono
13 năm trước· Trả lời
ngochung616
123nono
13 năm trước· Trả lời
Monte
123nono
13 năm trước· Trả lời
RainWalker
123nono
13 năm trước· Trả lời
kainhox
123nono
13 năm trước· Trả lời
lytamtam
123nono
13 năm trước· Trả lời
yuri1993
123nono
13 năm trước· Trả lời
hynken_cz
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết