Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

CHIÊU HỒN NƯỚC


Hăm lăm triệu trẻ già trai gái 
Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng 
Cũng cửa nhà cũng giang san 
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! 

Nghĩ lắm lúc đang cười hoá khóc, 
Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang 
Vạch trời thét một tiếng vang, 
Cho thân tan với giang san nước nhà! 

Đồng bào hỡi con nhà Đại Việt, 
Có thân mà chẳng biết liệu đời, 
Tháng ngày lần lữa đợi thời, 
Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương? 

Nay sóng gió bốn phương càng dữ 
Tính nết xưa còn giữ được sao?
 
Đổng bào chút giọt máu đào, 
Thương ôi! Tội nghiệp đời nào xót đây? 

Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn, 
Mà xót thương đến chốn nhị Nùng, 
Xưa kia cũng lắm anh hùng, 
Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi. 

Xưa kia cũng lắm người hào kiệt, 
Trong một tay nắm hết sơn hà, 
Nghìn thu gương vẫn không nhoà, 
Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long. 

Non sông vẫn non sông gấm vóc, 
Cỏ cây xem vẫn mọc tốt tươi, 
Người xem cũng đáng con người, 
Cũng tai, cũng mắt như đời khác chi! 

Cảnh như thế, tình thì như thế, 
Sống mà chi, sống để mà chi? 
Đời người đến thế còn gì, 
Nước non đến thế còn gì nước non! 

Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ, 
Trông non sông lã chã giòng châu, 
Một mình cảnh vắng đêm thâu, 
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san. 

Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt, 
Tiếng quốc kêu đầy mặt anh hùng, 
Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng, 
Mà chiêu hồn cũ lại  cùng non sông. 

Hồn hỡi hồn! Con Hồng Cháu Lạc, 
Mấy lâu nay đói khát lầm than, 
Mấy lây thịt nát xương tan, 
Mấy lâu nát thịt thâm gan vì hồn! 

Trông bốn bể bồn chồn da ngọc 
Xem năm châu khôn khóc nên lời, 
Đêm khuya cảnh vắng im trời 
Khôn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hãy về, 

Hồn về hồn cố cho nhờ 
Anh em Hồng Lạc, cõi bờ Việt Nam 
Còn chi sung sướng vẻ vang, 
Bằng đem da ngựa chiến tràng bọc thây. 

Hồn trở về làm theo ý muốn, 
Chớ rụt rè sớm muộn sao nên 
Lẽ thường thành bại đôi bên, 
Chớ đắn đo quá mà quên việc mình, 

Hồn trở về hy sinh quyền lợi, 
Mà tận tâm đối với nước non, 
Dù mà thịt nát xương mòn, 
Cái bầu nhiệt huyết phải còn say sưa! 

Hồn trở về hồn mơ hồn mộng, 
Nên hồn thành ra giống ngựa trâu 
Hồn về hồn kịp đổi mau, 
Tự do hành động mặc dầu dọc ngang! 

Hổn trở về rèn gan đúc trí, 
Chớ có thêm mỹ vị cao lương, 
Tháng ngày dưa muối rau tương, 
Đêm khuya cảnh vắng vấn vương nỗi nhà 

Hồn thiên chăng hỡi, hồn ơi hồn vế! 

Hồn trở về đừng mê mẩn nữa, 
Mà thôi đừng lần lữa đêm nay, 
Xưa nay những kẻ tỉnh say, 
Hồn mê có nghĩ việc hay bao giờ! 

Hồn về đây thăm dò nước cũ, 
Thử nghĩ xem tiên tổ ta xưa, 
Trung Hoa đã phục nước rồi, 
Kìa như Nhật Bản có tài hay không?
 

Sao các nước anh hùng như thế, 
Nước Nam ta bi sỉ vô cùng, 
Để cho nhơ nhuốc non sông, 
Để cho xấu hổ Tiên Rồng giống ta. 


Đêm tịch mịch canh trường man mác, 
Ve kêu sầu dế hát thâu canh, 
Trời cao đất thẳm một mình, 
Hỡi hồn non nước giải trình trước sau. 

Hồn hỡi hồn! Hồn hề hồn hỡi! 
Hề hề hề! Hồn hỡi hồn ơi! 
Hồn về hồn có cho nhờ 
Giống nòi Hồng Lạc, cõi bờ Việt Nam! 

Hồn trở về bặm gan mà chịu, 
Cảnh biệt ly tình hiểu đôi đường, 
Trượng phu lòng nhớ bốn phương, 
Lẽ đâu hồn chẳng vấn vương nỗi nhà? 

Hồn trở về nguyệt hoa chi nữa, 
Mà thoi đưa lần lữa qua ngày, 
Mặc đời say tỉnh, tỉnh say, 
Hồn mê hồn nghĩ việc hay bao giờ! 

Hồn hỡi hồn giang san là thế, 
Giống Lạc Hồng tôi kể hồn hay: 
Kể từ hồn lạc đến nay, 
Đêm đêm khóc lóc ngày ngày than than, 

Cũng có kẻ trên ngàn nhỏ máu, 
Cũng có người nương náu phương xa, 
Có người bỏ cửa bỏ nhà, 
Có người lo nghĩ tuyết sa mái đầu. 

Cũng có người làm thân trâu ngựa, 
Cũng có người đầy tớ con đòi, 
Cũng thằng buôn bán giống nòi, 
Khôn thiên chăng hỡi! Hồn coi cho tường! 

Có mồm nói khôn đường mà nói, 
Có chân tay người trói chân tay, 
Mập mờ không biết dở hay, 
Ù ù cạc cạc công này việc kia. 


Hồn hỡi hồn đêm khuya canh vắng, 
Hồn nghe hồn có đắng cay không? 
Tôi đây cùng giọt máu hồng, 
Cũng xương cũng thịt con Rồng cháu Tiên. 

Trông thấy cảnh mà điên mà dại, 
Trông thấy tình mà dại mà điên, 
Mà sao không thể ngồi yên, 
Ba câu cạn ruột tôi biên mời hồn. 

Bài viết xong tai nghe miệng đọc, 
Miệng đọc xong giọt ngọc nhỏ sa, 
In nghìn tờ đưa ra công chúng, 
Công chúng xem mong bụng đổi dần... 

Đổi rồi thức kẻ xa gần, 
Ráng mau nên TRẢ NỢ NẦN NON SÔNG! 


PHẠM TẤT ĐẮC 
1909-1935 
4571 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hwii_dg , ke_lang_thang3 người nữa
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết