Avatar's lockevn

Ghi chép của lockevn

Đăng ký tên miền tiếng Việt

VNNIC code lỗi quá nhiều
 - lộ thông tin cá nhân (cả số phone)
 - toàn bộ danh sách whois

 - người đăng ký thì lỗi, người thì ngon
 - ngày tháng đăng ký bị sai (mình mới reg xong mà ghi 2010)

4692 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , Catalunya3 người nữa
lockevn
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết