Avatar's TKM

Ghi chép của TKM

Góp ý cho tính năng chatroom

Những phiền hà cần khắc phục:
- Không thể scroll lên được khi có nhiều người chat liên tục
- Chưa hiện hypelink

Tính năng mong muốn:
- Click vào tên nick để reply thì hay hơn là nút reply
- Nếu làm được thêm các command của irc thì sẽ rất tuyệt 
- Lấy màu bi làm màu nick
- Cho phép ẩn 1 ai đó khỏi stream của mình (có vẻ khó ;))
- Gõ một vài ký tự đầu của username, rồi nhấn TAB để expand thành username đầy đủ (VD gõ ohi[TAB] sẽ ra ohisee). 
4608 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HatsuneMiku , lipstick19th3 người nữa
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết