Avatar's die_rui

Ghi chép của die_rui

Sau lưng người đàn ông đích

1.    Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực

2.    Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối

3.    Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại

4.    Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương

5.    Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà dễ mang thai ^^

6.    Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không

7.    Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình

8.    Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực

9.    Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong
4656 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
Website liên kết