Avatar's anhlinhbeo

Ghi chép của anhlinhbeo

Thơ .

Người con gái mặc quần - Thơ Bùi Giáng

Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
đen và đỏ là hai màu rồi đó
cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên .

Người con gái hôm nay mặc quần trắng

vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh .

Người con gái hôm nay mặc quần tím

vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
vàng và tím là hai màu mỉm miệng
mím môi cười và chúm chím nhe răng .

Người con gái hôm nay mặc quần rách

vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
lành và rách đều vô cùng trong sạch
bởi vì là lành rách cũng long lanh .
4962 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi xanhcaogay , KISS67891 người nữa
IceNguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết