Avatar's doimua

Ghi chép của doimua

Lượng người mua quyết định giá cả!

Lượng người mua quyết định giá cả!

Chúng tôi cần sự gia nhập của bạn
hãy trở thành 1 thành viên của chúng tôi !!
Bởi vì chúng tôi muốn mua được các sản phẩm hoặc dịch vụ với giá chỉ bằng30% ~ 50% với giá trên thị trường bán lẻ.
Làm thế nào để thực hiện được điều này đây?
đạt được số lượng người mua theo yêu cầu, lấy số lượng người mua lớn để đòi hỏi người bán cho chúng ta sự ưu đãi về mặt giá cả, cũng giống như khi chúng ta mua sỉ vậy


Đang tiền hành sản phẩm:
Chảo Chiên Trứng Tình Yêu
giá mua lẻ: 30k/1c; giá đội mua: 15k/1c.
yêu cầu số lượng người mua phải đạt đến 66 ngư ời trở lên mới nhận được giá ưu đãi như vậy

chính vì thế mà chúng tôi cần sự gia nhập của bạn!

Xin mời bạn hãy vào trang web nay:

www.doimua.com
5012 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , kingland3 người nữa
bloc2210_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
doimua
123nono
13 năm trước· Trả lời
nlhnam
123nono
13 năm trước· Trả lời
Quanph
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết