2 Bình luận
  • Jennyhp

    Thầy nên học lại 1 khoá sư phạm

  • haipd

    Đánh mông đánh tay cũng được rồi, con mình sai bị phạt mình cũng ok.

    Còn đánh mặt + lột đồ thì không chấp nhận được

Website liên kết