4 Bình luận
 • jhhj

  Chắc thấy thị trường đang đỏ

 • tsuy

  Truyền thông, lấy tiếng để được ngồi nghe TT Mỹ ca ngợi. Giờ đạt được mục đích thì rút thôi.

  Thị trường thì có bao giờ ổn định )

 • TuyPhong

  DJI điều chỉnh nhanh thì 6 tháng. Không thì 2 năm.

  Hoãn IPO thời điểm này là chuẩn rồi!

 • lotusglasscompany

  Cứ học theo vinfast mà làm. Một công ti sản xuất xe điện thuộc dạng tóp từ dưới lên trên so với thế giới mà IPO phát đứng ngay top đầu. Trên cả audi. Mẹc các kiểu thì VNG mà IPO chắc phải bằng vài thằng Meta cộng lại

Website liên kết