8 Bình luận
 • manhnx

  Bọn mình phải bỏ dự án vì các đồng chí đá bóng với nhau, 2 năm không xong được việc cấp phép cho 1 dự án mở rộng sản xuất.

 • farmero

  Hệ điều hành window 98

 • ConCoVN

  Đã là đại biểu thì nên nói rõ nét là cơ quan nào, việc gì. Dị ứng nhất mấy ô nói chung chung

 • tenngock18

  Đề nghị coi lại tiểu sử của ông nghị sĩ này. Chính quyền này là của dân, do dân và vì nhân dân mà phụng sự chứ không phải làm thuê cho một bộ phận nhà giàu. Bài học khủng hoảng 2008 vẫn còn đó 😁

 • paduc83

  Hay nhất quả cán bộ HQ thông báo bằng miệng phải đi xin phép nhập khẩu ABCD đến lúc đi cấp phép thì cán bộ cấp phép bảo cái này không thuộc danh mục ,.. cứ chuyền bóng

 • nguyentrieu89

  cứ hô hào nhất hô bá ứng rồi trên dưới trái phải thông suốt gì đấy mà toàn ngược lại, tắc muốn ngạt thở

Website liên kết