9 Bình luận
 • haiyannotme

  gái một con trông mòn con mắt mà

 • jase

  Sao tụi vđv nam của VN mình nhìn yếu vậy? Toàn nhỏ con hơn so với mấy Phil Malay Thai

  Tay thì xâm, ra vẻ, nhìn ko ra cái giống ôn gì hết

 • ntvvirus

  Nam chạy tiếp sức 4x100m. Có anh nam tuyển Việt Nam kiệt sức. Có 3 vđv có em Huyền này mỗi người 1 bên phụ cởi giây dày, chăm sóc anh kiệt sức đó. Nhìn như vua chúa có cung tần mĩ nữ phục vụ vậy. Qua coi thấy tình cảm cùng đội lắm.

 • linkhotel

  thể thao VN những năm gần đây toàn mạnh về nữ hơn nhỉ, nam có vẻ hơi yếu đuối

 • manhnx

  Trả lời tít phụ: Em nó xinh mà đồng chí.

Website liên kết