8 Bình luận
  • minryu

    Bỏ 1 đống tiền để được vào đó thì khó chịu là đúng rồi.

  • TrNgo

    Đi qua các nước mới thấy đội ANSB nước mình cứ như bố người ta. Bởi đơn giản là ảo tưởng sức mạnh, quyền lực chứ không nghĩ đó cũng là 1 công việc như bảo vệ tòa nhà, bảo vệ siêu thị mà thôi

  • Ufodanger

    sao k đặt luôn câu hỏi sao công an Việt Nam được trả lương để phục vụ dân chúng mà lúc nào cũng chống nạnh như quan chức

Website liên kết