3 Bình luận
  • tuannguyenvt

    Hệ sinh thái dường như vẩn chưa thể độc lập, tự cung tự cấp đc. Mô hình nhỏ nhưng rất đẹp. Respect

    • AvanSutoLatsu

      @tuannguyenvt để nguyên cho nó trở thành một hệ độc lập thì nhiều mô hình cũng có rồi, và nó đơn điệu hơn, cũng dễ làm hơn kiểu này. Ở đây sau một khoảng thời gian người ta cho thêm vào một số sinh vật bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn. Một vài cá thể phát triển vượt mức, đe doạ sự cân bằng thì bị bỏ ra ngoài. Bên dưới có cmt đùa rằng, cứ theo đà này sau khoảng chục năm nữa sẽ phải bỏ chó sói ra thêm hổ, loài đứng đầu chuỗi thức ăn vào

Website liên kết