2 Bình luận
  • qhchau

    Ghét nhất đi bar, club ở vn là khói thuốc. Khói rùm trời, dính tóc tai áo quần, tới hôm sau vẫn còn ám ảnh.

Website liên kết