2 Bình luận
  • tuanna0703

    Trả lời tít phụ

    Ngay khi có thông tin, phía FLC cho hay ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc FLC. Bà Yến thay mặt và đại diện cho ông Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT của FLC, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways - 2 cương vị mà ông Trịnh Văn Quyết đang đảm nhiệm - cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại 2 doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.
  • TanNg

    Điều lệ của doanh nghiệp nó chỉ là quy ước giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau thôi, nên nếu họ có làm khác điều lệ mà không cổ đông nào khiếu nại thì nó vẫn hợp pháp. Điểm nữa là có thể ủy quyền tạm thời để đảm bảo duy trì công việc trong thời gian chuyển giao, sau đó đội pháp lý mới vào xem kỹ, các cổ đông thống nhất với nhau phương án phù hợp rồi tiến hành chính thức bàn giao quyền cho người khác (thay vì ủy quyền).


    theo điều lệ Tập đoàn. Anh Q ủy quyền cho chị Yến ko căn cứ vào điều lệ?
Website liên kết