1 Bình luận
  • tancodien

    Tiên tri éo gì sai bao nhiêu lần mà vẫn là nhà tiên tri vậy . Tiên tri kiểu này đúng kiểu chị em đi xem bói. Thầy nói sai 99 lần kệ thầy, 1 lần thầy đúng thì tiên tri

Website liên kết